Revolutionary Period

 

                                        История на България XV – XIX век
Чрез оригинални експонати и богата фотодокументална част се проследява развитието на Пазарджик и Пазарджишко през епохата на Възраждането и участието на населението му в национално-освободителните борби и Априлското въстание с център Четвърти революционен окръг (1876г).

                                     History of Bulgaria XV – XIX century
On original collector's item and rich photo-documentation part the development in Pazardzhik and region in the era of the rebirth and the engagement of its population in the home-освободителни conflicts and the April rebellion with the center-fourth revolutionary county (the 1876) is tracked.

 

 

Pictures

 

 

 

=> Back to home page...

 

 

 

Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik