An ethnographic house

 

 

                                               Етнографска експозиция
    Експозицията е подредена в най-голямата жилищна сграда в Пазарджик от епохата на Възраждането, построена през 1850 г. в стила на пловдивската възрожденска барокова къща. Собственикът Никола Христович е бил богат пазарджишки търговец. Обявена е за национален архитектурно-художествен паметник  на културата. Етнографската експозиция представя  богатството и разнообразието на традиционната народна култура от България, която  обхваща части от най-българските етнографски райони: Тракия, Средногорието и Родопите. Във фонда на отдел “Етнография” са събрани и съхранени ценни свидетелства за бита, поминъка и духовната култура на пазарджишкото население. Те оформят 15 колекции: предмети от градския бит, облекла,занаятчийски инструменти и произведения, уреди за обработка на земята и за дърводобив, архитектурни детайли, народни музикални инструменти, предмети на народната култура. Основни акценти в експозицията са: традиционна жилищна и обществена архитектура, жилищна уредба, домашни и професионални занаяти, народно облекло, накити и тъкани, народно изкуство, празници и обичаи.Особено интересна и атрактивна е залата за фолклор. Там могат да се чуят музикални изпълнения на изложените в нея 19 различни инструменти, характерни за Пазарджишкия край.

 


                                        An ethnographic exposition
    The exhibition is marshaled to the largest home building at Pazardzhik from the age to the rebirth framed up in 1850 of the style at the Plovdiv of the Bulgarian national revival churrigueresque house. Owner at house Nikola Christovich has been rich pazardzhik’s retailer. The culture is at a national architectural-belletristic memorial said. The ethnographic exhibition represents the richness and the variedness to the traditional nation culture from Bulgaria that crosses some of the most bulgarian ethnographic regions: Thrace, Sredna Gora and Rhodope Mountains. They form 15 collections: objects from the city bit per inch, clothings, mechanical tools and produces, appliances for processing of the ground for logging as well, tectonic details, park music tools, objects to the nation culture. The highlights are in the exposition main: the traditional home public structure, the home system, the homework and the professional trades, the nation garment, the headdresses and the fabrics, the nation art, the holidays and the customs. The lyceum for the folklore is interesting and attractive particularly. The music performances of those who were state to her can be heard there The 19 different tools, blue for Pazardzhik region.

 

 

Pictures

 

 

 

=> Back to home page...

 

 

 

Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik