Скъпи Дами и Господа,

 

Имам удоволствието да Ви приветствам с „Добре дошли” на страницата на Регионален исторически музей – Пазарджик.

Нашият музей е съхранил богатствата на културно-историческите паметници, свидетели на многообразна, високо художествена материална култура и изкуство на народите, населявали пазарджишка област от най-древни времена. Надявам се, че виртуалната разходка ще Ви стимулира да посетите нашия музей.

Затова от името на целия музеен колектив Ви каня да бъдете гости на Регионален исторически музей – Пазарджик.

 

Димитър Митрев, директор на Регионален исторически музей – Пазарджик

 

 

 

 

Dear ladies and misters,

 

I have the pleasure for me to welcome you with “Goode had come to the web page to a Regional historic museum - Pazardzhik. Our museum has saved the wealths of the cultural-historic memorials, witnesses of multifarious, high artistic material plant and art up to the nations that had lived in Pazardzhik region from most ancient times. I hope that the practical will make you visit walkabout.

I invite you to be a company in a Regional historic museum – Pazardzhik, from the name of the entire museum collective therefore.

 

Dimitar Mitrev, a director of a Regional historic museum - Pazardzhik

 

Описание на музея

   

       Регионален исторически музей - Пазарджик е един от водещите и най-стари музеи в България. Създаден е през 1911 г. с решение на Управителния съвет на читалище "Виделина". През 2000 г. се преобразува в Регионален исторически музей с територия на дейност област Пазарджик. По профил музеят е общоисторически и има следните основни отдели: Археология; История на България ХV-ХІХ в.; Етнография; Нова история; Най-нова история; Фондове и научен архив; Връзки с обществеността. Историческите експозиции са поместени в специално построена сграда на площ от 1200 кв. м. Музеят притежава собствена специализирана библиотека, реставрационно ателие и фотолаборатория, има уреден щанд за продажба на рекламни материали, сувенири и кафене.

 

 

    The Regional Historical Museum of Pazardjik is among the oldest leading museums in Bulgaria. It was established in 1911 after a resolution issued by the Board of managers of Videlina municipal cultural organization. In 2000 it was transformed into a Regional Historical Museum covering the territory of Pazardjik region. The Museum profile is general history. It comprises the Departments as follows: Archeology, History of Bulgaria 15th – 19th c., Ethnography, Modern History, Contemporary History, Depots and Scholarly Archives and PR. The archaeological and historical expositions are arranged in a special building over the area of 1200 sq. m. The Museum is equipped with a library, restoration atelier and photo-laboratory, a souvenir shop and cafe.

 

 

 

 

 

=> Back to home page...

 

 

 

Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik